Lezingen/Workshops

Lezing 'Anders denken... de weg naar vrijheid'

De kracht van je denken is enorm, maar ben je daar van bewust? Het vermogen om te denken, om gedachten in alle vrijheid hun gang te laten gaan, is bij ieder van ons zeer groot. We vragen ons niet af of zaken die we in het leven meemaken op zichzelf staan, of dat ze een relatie hebben met de manier waarop gedachten ons beheersen. Je bewust worden van dat denken en hoe krachtig de invloed ervan is op jouw leven, is zeer belangrijk. Het anders leren denken, helpt je om anders naar jezelf en je leven te kijken. Het helpt je te begrijpen wie je bent en waarom je leven loopt zoals het loopt. Via deze lezing proberen we je bewust te maken van wat denken met ieder van ons doet. We laten je voelen en ervaren wat anders denken bij je teweeg brengt.

Workshop

Voor wie concreter aan de slag wil gaan met de inzichten verworven na de lezing, bestaat de mogelijkheid om in groepjes van minimaal 8 personen samen te werken rond het thema 'anders denken':

  • Hoe ziet mijn denken eruit?
  • Hoe loop ik vast in mijn dagelijks leven?
  • Waarom voel ik me niet gelukkig?
  • Wat kan ik zelf aanpakken in mijn leven?

Verschillende items komen aan bod. Handvaten en voorbeelden worden aangereikt om concreet aan de slag te gaan. Er wordt in groep gewerkt en toch krijgt ieder individu de nodige persoonlijke aandacht.

Duur: we starten met een eerste kennismakingsavond en vijf daaropvolgende avonden, één per maand.
Kostprijs: op aanvraag te bepalen