Wat doe ik?

  • uw hulpvraag, probleem of klacht wordt beluisterd
  • aan de hand van ondersteunende en inzichtelijke gesprekstechnieken wordt de vinger op het probleem gelegd
  • de klacht of het probleem wordt in kaart gebracht en vertaald naar een context die voor u zinvol is
  • concrete handvaten worden u aangereikt zonder ons te verliezen in theoretische kaders, zodat je snel zelf aan de slag kan
Lees meer
Mijn Visie:

Met een klacht of een probleem laat je zien wat er zich in je innerlijke afspeelt. Een gebeurtenis, ervaring, klacht of probleem moet je vooral zien als middel waarmee de mens zijn eigenlijke diepere gevoelens ervaart en tot uitdrukking brengt. Met andere woorden ons eigen lichaam geeft ons signalen.

Door deze signalen te leren vertalen naar de mens die je bent, leer je wie je werkelijk bent. Een mens met vermogens en onvermogens. Zoals de natuur streeft naar evenwicht, zo streeft ons lichaam ook naar evenwicht, met name, evenwicht in positieve en negatieve kanten.

Mijn Doel:

Op pad gaan met de mens om hem te helpen het evenwicht in zijn leven, in zichzelf te herstellen. De weg naar evenwicht begint niet bij het lichaam, maar bij de mens, namelijk in de bewustwording van wie je bent, waarom je de dingen doet zoals je ze doet... Als je antwoord wil krijgen op deze vragen kan je juist hulp krijgen van dat lichaam, want het geeft je de signalen ervoor.

Mijn werk van mens tot mens:

Aan de hand van ondersteunende en inzichtelijke gesprekstechnieken ga ik de lichaamssignalen vertalen. De klacht waarmee iemand komt is een eindresultaat van iets. Ik ga dus op zoek naar de oorsprong van het probleem. Het probleem achter het probleem. Voorbeeld: iemand heeft aanhoudende schouderklachten , maar hoeveel "last" neemt hij continu op zijn schouder? Ik ga op pad met die mens, op weg naar acceptatie van die mens die hij is. Als we dat doen, dan reageert het lichaam onmiddellijk, op weg naar evenwicht en herstel.